Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Personalrummet / Frånvaroanmälan Personal

Frånvaroanmälan Personal

Frånvaroanmälan görs via epost.

Epost skickas till skolassistent (vikarieanskaffare), planerare, personalredogörare och kopia till rektor.

Mejlet ska innehålla följande punkter:

  • Information om frånvaro, VAB eller ledighet och förmodad längd på frånvaron.
  • Information om lektionsinnehåll/planering - om möjligt
  • Information om behov av vikarie, upplåsning av klassrummet och/eller om eleverna kan arbeta självständigt/digitalt
  • Kopia på ev. mejl som går till elever skickas till skolassistent!


Skolassistent Eva Olausson This is an email address
Planerare Pernilla Jernold This is an email address
Personalredogörare Ingela Rylander This is an email address

Kunskapsporten