Info för mentorer

Läsåret 2022/2022

På den sidan finns samlat information om vad du ska ta upp med din klass och vad som kan vara bra för dig som mentor att känna till m.m.

Följande dokument gås igenom med klassen vid skolstart:

Följande dokument är information till dig som mentor:

Detta har skickats hem till blivande åk 1-eleverna: