Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Personalrummet / Info till nyanställda

Info till nyanställda

Information till dig som är nyanställd på Stagneliusskolan.

Du har tidigare fått ett häfte av oss med den viktigaste informationen för dig som är nyanställd.

Sedan hösten 2011 har vi ett gemensamt Verksamhetsledningssystem (VLS) i gymnasieförbundet. Där samlar vi planer, policys, rutiner, instruktioner med mera. Vi har delat upp det per enhet (ST) men en hel del dokument är gemensamma för förbundets personal (GYF). 

Här har vi tagit fram ett axplock av dokument som också är bra för dig att känna till från början:
Se även sidan "Info för mentorer" som har mycket matnyttig information.

Värdegrund - Policy 02
GYF Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, elev - riktlinjer
ST Ordningsregler
GYF Miljöpolicy

Mål - Uppdrag 03
GYF Jämställdhetsplan

Nödläge - Brand - Kris 15
ST Vid brand eller utrymningslarm
ST Krisgruppens medlemmar

Personal 16

Arbetstid 16.06
ST Reglerad arbetstid för lärare - instruktion
ST Reglerad arbetstid för lärare - rutin

Samverkan 16.16
ST Överenskommelse ang tillämpning av lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmarsunds Gymnasieförbund

Information till nyanställda från IKT-pedagogerna

Mer information om personalärenden

Ingela Rylander Tfn 0480-45 15 33

This is an email address