Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Planering / Läsårstider 2016-2017

Läsårstider 2016-2017

Samma läsårstider gäller för samtliga gymnasieskolor i Kalmarsunds gymnasieförbund.


Läsåret 2016/2017

Höstterminen: mån 22 aug – fre 20 jan
Lov: mån 31 okt – fre 4 nov (v 44)
Vårterminen: mån 23 jan – fre 16 juni

Lov
23 dec - 6 jan
20 feb – 24 feb (v 8)
18 apr – 21 apr (v 16)

Lovdagar är även:
29 sep - KPT*
21 nov - KPT*
9 jan - KPT*
15 mar - KPT*
10 maj - KPT*
1 maj
26 maj
5 juni
6 juni
Dessutom kommer elever och lärare att få en dags kompensation för gymnasiemässan. Datum för detta är 17 oktober.

KPT = Kompetensutveckling för personal

Student 2017
13 juni Ölands Gymnasium
14 juni Lars Kaggskolan
15 juni Jenny Nyströmsskolan
16 juni Stagneliusskolan


Beslut och principer

Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund tog 2015-02-18 beslut om läsårstiderna för 2016-2021. Beslutet är baserat på följande principer för planering av elevernas läsår:

Läs mer här>>

Lärarnas arbetstider

Lärarnas arbetstider för 2016/2017 är följande:

Lärarnas arbetstid
Kunskapsporten