Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Planering / Scheman läsåret 19/20

Scheman läsåret 19/20 Hösttermin 2019 

Klasschema HT19 se webuntis 

Lärarschema HT19 se webuntis

Salsschema HT19 se webuntis

Individuellt val (salar/skola)

Språkschema (salar/skola)

Förstärkningslärare och deras tider, schema publiceras inom kort

Lunchtider, schema publiceras inom kort

Studietid, schema publiceras inom kort

WebUntis

Här ser du dagsaktuellt schema. Används också för bokning av sal (krävs lösenord) När du loggat in: Skriv Kalmar_ST i rutan "Enhetens namn".

Gå till WebUntis

Dexter

I Dexter kan du se ditt personliga schema.

Gå till Dexter

Beteckningar på schemat

(A, B, C, D, F och M) + sal, huvudbyggnaden 

Gy 1, 2, 3 Gymnastikbyggnaden

CS + sal, Campus Storken

Kunskapsporten