WebUntis

Här ser du dagsaktuellt schema. Används också för bokning av sal (krävs lösenord) När du loggat in: Skriv Kalmar_ST i rutan "Enhetens namn".

Gå till WebUntis

Dexter

I Dexter kan du se ditt personliga schema.

Gå till Dexter

Beteckningar på schemat

(A, B, C, D, F och M) Huvudbyggnaden 

Gy 1, 2, 3 Gymnastikbyggnaden

FG1, FG2, FG3 och FG4 (Fabriksgatan 29 (1 trp upp))

Kunskapsporten