Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Planering / Scheman läsåret 2019/2020

Scheman läsåret 2019/2020Vårtermin 2020

Klasschema se webuntis 

Lärarschema se webuntis

Salsschema se webuntis

Individuellt val (salar/skola)

Språkschema (salar/skola)

Förstärkningslärare och deras tider

Studietid

Lunchtider finns numera i respektive klass schema

WebUntis

Här ser du dagsaktuellt schema. Används också för bokning av sal (krävs lösenord) När du loggat in: Skriv Kalmar_ST i rutan "Enhetens namn".

Gå till WebUntis

Dexter

I Dexter kan du se ditt personliga schema.

Gå till Dexter

Beteckningar på schemat

(A, B, C, D, F och M) + sal, huvudbyggnaden 

Gy 1, 2, 3 Gymnastikbyggnaden

CS + sal, Campus Storken

Kunskapsporten