Utbildningar

Vi erbjuder dig både högskole- och yrkesförberedande program. Hos oss hittar du olika program, inriktningar och profiler. Oavsett vad du väljer, kommer du att få en bra grund att stå på efter dina tre år hos oss.

Våra högskoleförberedande program är:

Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Beteendevetenskap, Media och Samhällsvetenskap

Inom inriktningen Beteendevetenskap ryms även profilen Idrott- och ledarskap samt profilen Räddning och säkerhet.

Vårt yrkesprogram är:

Handel och administrationsprogrammet med inriktningen Handel och service. 

Vi har även en resursenhet för elever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd med följande program:

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) med inriktningen media

Handel- och administrationsprogrammet med inriktningen Handel och service

Individuellt alternativ

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Sasa Sjanic

Studie- och yrkesvägledare

Ekonomiprogrammet

072-241 31 86

Cajsa Svensson

Studie- och yrkesvägledare

Samhälle, Samhälle-Beteende och Försäljning- och service

072-466 73 64

Rebecka Martinsson

Studie- och yrkesvägledare

Samhälle-Media, Idrott o ledarskap och Räddning o säkerhet samt AST-enheten

072-466 73 65

Rör det frågor om AST-enheten kontaktar du:

Anna-Karin Lundegårdh

Signatur: LC

Lärare

AST-enheten (Planerare Nationella programmen)

0480-45 18 90

072-466 73 15