Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Utbildning / Handel och administration

Handel och administration

Handels- och administrationsprogrammet, HA, är yrkesprogrammet för dig som vill jobba inom handeln. Programmet passar dig som är intresserad av företagande, tycker om att kommunicera och gillar att vara bland folk!

PÅ HA är kompetens inom service, och förmåga att skapa goda kundrelationer, kärnanförutsättningar. På HA är kontakter mellan människor och det personliga mötet viktigt. Därför har en stor del av utbildningen fokus på att utveckla din förmåga att skapa goda relationer till kunder och anställda på företag och i organisationer. 

Utbildningen ska också utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomi, marknadsföring och företagande. Dessutom fördjupas dina kunskaper om entreprenörskap och eget företagande.

Kontakta gärna

Börje Åsenius

Signatur: ÅB

Lärare

Handel, administration, data

0480-45 15 88

Kunskapsporten