Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Utbildning / Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet fr.o.m. ht-22

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med handel och försäljning, marknadsföring och varuhantering.
Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom exempelvis yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan

Du lär dig om kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher, entreprenörskap, eget företagande och affärsutveckling.

I undervisningen läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

På programmet värderar vi kompetens inom service och förmåga att skapa goda relationer.

Kontakta gärna

Börje Åsenius

Signatur: ÅB

Lärare

Handel, administration, data

Se Handelsprogrammets film

Starta filmen