Affärskommunikation

AFFÄRSKOMMUNIKATION  
Block: A  Poäng: 100  Kurskod: AFFAFÄ00S

Kursen passar dig som vill lära dig hur man på bästa sätt kommunicerar med andra i olika affärssammanhang. Kursen passar dig som ser dig i en framtida roll i affärsvärlden där du är i behov av kunskaper för att möta kunder eller samarbetspartners på ett professionellt sätt, både muntligt och skriftligt.

Kursens syfte och innehåll: Eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i såväl muntlig som skriftlig kommunikation i affärssammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om affärsspråk som kommunikationsmedel i tal och skrift och om hur språket utformas och anpassas till ändamålet och mottagaren. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att framställa affärsdokument samt presentations- och informationsmaterial.

Eleverna ges också möjlighet att utveckla omvärldskunskaper och förståelse av andra länders och kulturers affärsseder.

Mer om kursen på skolverket.se >>