Bild o Form

BILD OCH FORM 1B    
Block: B   Poäng: 100  Kurskod: BILBIL01B

Ej för elever som läst Bild och form 1a1 eller Bild och form på Estetiska programmet

Kursen passar dig som vill arbeta praktiskt med olika bildtekniker och genom samtal, diskussion och analys utveckla din förmåga att förstå och berätta med bilder.

Kursens syfte och innehåll är genom arbete med kreativa processer utveckla såväl din tekniska förmåga att skapa bilder som din förmåga att använda bilden som ett språk. Genom nya tekniker och nya möjligheter till spridning är den globala visuella kulturen under stark utveckling vilket ökar bildämnets och kursens aktualitet.
Upplägg och innehåll liknar Bild och form 1a1 (50p) men eftersom denna kurs är dubbelt så lång finns utrymme för både en breddning och fördjupning av tekniker och innehåll. Det tillkommer även ett moment med presentation och /eller utställning av dina bilder.

Inga förkunskaper behövs.