Engelska

ENGELSKA 6    
Block: A & B Poäng: 100 Kurskod: ENGENG06


Ej för dig som läser HT eller ett högskoleförberedande program (ingår i programmet)

Kursen passar dig som vill utveckla ditt språk och omvärldskunskaper om delar av världen där engelska används.

Kursens syfte och innehåll är att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga med språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Om du är elev på yrkesprogram: Kontakta din SYV och du vill planera för att läsa mot en högskolebehörighet.

Mer information om kursen på skolverket.se >>

 ENGELSKA 7    
 Block: A & B  Poäng: 100  Kurskod: ENGENG07

Förkunskapskrav: Engelska 6
Kursen ges även som valbar programfördjupning på EK-juridik och NA

Kursen passar dig som är intresserad av att få fördjupade kunskaper inom engelska språket både vad gäller teoretiska kunskaper samt muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursens syfte och innehåll ger dig bland annat förståelse för och utvecklar din muntliga och skriftliga förmåga i olika situationer och ämnesområden. Du tränar också förståelse av texter av olika slag samt talar språk med dialektal färgning.

Du som läser engelska 7 har också möjlighet att ta Cerificate in Advanced English (CAE) Certifikatet visar vilken nivå din engelska har internationellt. CAE kan vara fördelaktigt om du planerar att läsa vidare på universitetet utomlands eller jobba utomlands.

Förkunskapskrav: Engelska 6

Mer information om kursen på skolverket.se >>