Entreprenörskap

ENTREPRENÖRSKAP MED UF
Block: A & B Poäng: 100 Kurskod: ENTENR0


EJ för dig som läser EK-EK, EK - profil marknadsföring och management, EK - profil kriminologi eller HA samt för dig som läser Entreprenörskap som programfördjupning på ES och HT eller HVFRI samt HVSTY.

Kursen passar dig som är nyfiken, kreativ och vill organisera, omsätta idéer till handling, ta ansvar, ta beslut, samarbeta, kommunicera, visa mod, lösa problem, nätverka, sälja, ta risker och även våga vinna genom att vara entreprenör och ung företagare. Tro på dig själv och din idé.

Kursens syfte och innehåll:
I den här kursen får du chansen att starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.
Att driva UF-företag hjälper dig att utveckla kompetenser som: samarbete, ansvarsförmåga, kreativitet, problemlösning, initiativförmåga och en starkare självkänsla. Det är en nyttig erfarenhet att ha med sig även efter gymnasiet oavsett om du vill starta eget företag, söka ett jobb eller studera vidare.

Det finns flera inriktningar inom UF-företagande som samhällsentreprenörskap eller hållbart företagande.

Mer information om kursen på skolverket.se >>