Film- och TV-kunskap

Film- och TV kunskap

Block: A  Poäng: 100 Kurskod: KOSFIL0

Detta är en teoretisk kurs.

Kursen passar dig som vill lära dig mer om film- och tv-historia, få kunskaper om fiktionsfilm och dokumentärt berättandets estetik. I kursen läggs stort fokus på resonemang, tolkning och analys av filmer för att förstå film och filmskapande. Under kursens gång kommer du få lära dig begrepp, verktyg och metoder för att analysera och resonera om film.

Kursen innehåller följande: Film- och tv-historia, Fiktionsfilm och dokumentärt berättande, Film- och tv-genrer, Film och samhälle, Filmverk och filmskapande, Tolkning och analys.