Företagsekonomi

Företagsekonomi 1    
Block: A & B Poäng: 100 Kurskod: FÖRFÖR01

Ej för dig som läser Ekonomiprogrammet (EK).

Kursen passar dig som vill lära dig förstå affärsidéns betydelse, hur du bygger upp ett företags verksamhet med avseende på marknadsföring, inköp, kalkyler, lönsamhet, organisationer och ledarskap.

Kursens syfte och innehåll är att utveckla förståelsen av företagens roll och villkor i samhället. Undervisningen ger dig möjlighet att utveckla ditt intresse för ekonomiska frågor.

Mer informatiom om kursen på skolverket.se >>