Fotografisk bild

FOTOGRAFISK BILD 1  
Block: A & B Poäng: 100 Kurskod: FOTFOT01

Ej för elever som läser SA-media, ES-bild. Kursen ges även som programfördjupning på ES-media.

Kursen passar dig som gillar att fotografera och vill utveckla dina kunskaper inom fotografi.

I Fotografisk bild 1 jobbar vi med hur bilder skapar betydelser och hur vi genom bilder kan omsätta känslor, tankar, idéer och budskap. Den fotografiska bilden har många olika användningsområden och därmed är kursen bred och generell i sitt innehåll, med fokus på grundläggande kunskaper i ämnet.

Kursen ger dig en möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling och den fotografiska processen från idé till färdig bild och publicering. Vi jobbar också på att utveckla förmågan att analysera, tolka och värdera fotografier i olika sammanhang. Genom kursen får du även en förståelse för den fotografiska bildens samverkan med text och grafisk form.

Exempel på moment i kurserna

- Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området - med
stort fokus på hur en systemkamera fungerar samt
bildbehandlingsprogram.
- Begrepp inom det fotografiska området
- Komposition
- Arbetet med befintligt ljus och dess påverkan på bildens uttryck
- Färglära
- Bildredigering samt anpassning av bilder för publicering på olika sätt
- Olika fotografiska genrer
- Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar.
- Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder
- Upphovsrätt och etiska förhållningssätt
- Fotografins historia

Mer information om kursen på skolverket.se >>