Hälsa

BARNHÄLSOVÅRD    
Block: B Poäng: 100 Kurskod: HAABAR0

Kursen passar dig som vill lära mer om barn och ungdomars hälsa.
Endast för dig som går i åk 2.

Kursens syfte och innehåll: Du får lära dig om vanliga barnsjukdomar och behandlingar. Tandvård och vaccinationer tillhör det förebyggande hälsoarbete som vi har i samhället runt våra barn. Kursen behandlar olika uppväxtvillkor och barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala
utveckling. Lekens betydelse och andra aktiviteter som har betydelse för utveckling studeras. Lagtexter och bestämmelser för barnhälsovården ingår samt hur barnhälsovården är organiserad.

Mer information om kursen på skolverket.se >>

 

MENTAL TRÄNING    
 Block: A & B  Poäng: 100  Kurskod: HALMEN0

Kursen passar dig som är intresserad av hur huvudet påverkar prestationer. Du som exempelvis vill kunna göra bättre idrottsresultat/prestationer genom tankens kraft.

Kursens syfte och innehåll: En kurs som tar avstamp i dig själv och din situation. Kanske behöver du hjälp med stress, planering eller bara att prestera bättre inom ett visst område; kanske behöver du hjälp med att boosta din självkänsla? Kursen mental träning handlar om hur vi uppfattar omvärlden och stress påverkar vår prestation och vårt mående.

Mer information om kursen på skolverket.se >>

Avtal specialidrott