Historia

HISTORIA 1a2
Block: A Vt Poäng: 50 Kurskod: HISHIS1a2

Förkunskapskrav – Historia 1a1

Endast för TE och yrkesprogram.

Kursen passar dig som vill bygga vidare på kursen Historia 1a1 och utveckla dina historiska kunskaper och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden.

Kursens syfte och innehåll bygger vidare på Historia 1a1 och du får studera och analysera ytterligare historiska förändringsprocesser. Du får även lära dig mer om källkritik och att granska historiska källor utifrån källkritiska metoder. Kursen innehåller dessutom en fördjupning om hur historiska har använts av olika grupper i samhället på olika sätt.

Mer information om kursen på skolverket.se >>