Idrott och hälsa

IDROTT OCH HÄLSA 2  
Block: B Poäng: 100 Kurskod: IDRIDR02

Ej för dig som läser SA-idrott och ledarskap

Kursen passar dig som vill fördjupa dig ytterligare inom idrott och hälsa. Den erbjuder dig som är intresserad att gå längre i analyser och diskussioner kring dagens tränings- och hälsotrender. Det underlättar dessutom om du tycker att det är kul med friluftsliv under alla fyra årstiderna.

Kursens syfte och innehåll ger dig möjligheter att utöva och diskutera allt inom träning, hälsa, friluftsliv mm på en högre nivå än Idh 1-kursen. Idrott o hälsa 2 vill inspirera dig till en utvecklad kroppslig förmåga men också ta del av idrottsrörelsens roll i samhället och för miljön.

Kommentar: Har du ett brett allmänt intresse kring fysiska aktiviteter så är detta kursen för dig. Du behöver inte vara idrottsligt aktiv själv, bara intresset finns där.   

Mer information om kursen på skolverket.se >>

 

IDROTT OCH HÄLSA 1, SPECIALISERING   
Block: A Poäng: 100 Kurskod: IDRIDO01

Kursen passar dig som vill kunna träna, utvecklas och fördjupa dig ytterligare inom din egen idrott.

Kursens syfte och innehåll: Du ska ha en idrott som du tränar/tävlar på åtminstone lokal elitnivå. Du ska ha en förening/förbund som tillsammans med skolan är beredd på att genomföra kursen.
I kursen ingår även en teoretisk del som genomförs på skoltid.

Kräver särskild ansökan, kontakta SYV för studievägledning. Söks på blankett på expeditionen. Tänk på att du måste söka två andra val i Dexter eftersom du inte är garanterad att få läsa din idrott som ett individuellt val.

Mer information om kursen på skolverket.se >>

 

IDROTT OCH HÄLSA 2, SPECIALISERING  
Block: A  Poäng: 100   Kurskod: IDRIDO02

Kursen är en fortsättning på Idrott och hälsa 1 – specialisering.

Kursen passar dig som vill kunna träna, utvecklas och fördjupa dig ytterligare inom din egen idrott.

Kursens syfte och innehåll. Du ska ha en idrott som du tränar/tävlar på åtminstone lokal elitnivå. Du ska ha en förening/förbund som tillsammans med skolan är beredd på att genomföra kursen.
I kursen ingår även en teoretisk del som genomförs på skoltid.

Kräver särskild ansökan, kontakta SYV för studievägledning. Söks på blankett på expeditionen. Tänk på att du måste söka två andra val i Dexter eftersom du inte är garanterad att få läsa din idrott som ett individuellt val.