Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Utbildning / Individuellt val / Livsplan, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Livsplan, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, Livsplan

Block: B   Poäng: 100  Kurskod: HUMHUM00S

Kursen passar dig som vill lära dig hur du gör en livsplan utifrån viktiga livskategorier och hur du kan använda den för att skapa det liv du vill ha. Kursen hjälper dig att se hur det du lär dig i gymnasiet kan bidra till din personliga utveckling.

Kursens syfte och innehåll: I kursen "livsplaner" får du lära dig hur man kan göra en livsplan med visioner, mål och strategier. Här tittar vi på hur allt det du lär dig i de olika ämnena i skolan kan hjälpa dig att förverkliga det liv du vill ha. När du har gått igenom kursen har du tagit fram en egen livsplan utifrån 14 olika livskategorier och lärt dig olika metoder och strategier för att skapa det liv du vill ha.

Se filmklippet nedan för en introduktion till det individuella valet Livsplan:

bild på film klipp

Verkar det intressant? Se även det fördjupade filmklippet:

bild på film klipp