Matematik

MATEMATIK 2a    
Block: A & B  Poäng: 100  Kurskod: MATMAT02a

Matematik 2a bygger på Matematik 1a eller motsvarande.

Metoder för beräkningar vid budgetering och strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplade till konkreta situationer och karaktärsämnena.

Räta linjens ekvation.
Fördjupning av geometriska begrepp utifrån karaktärsämnenas behov.
Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik.
Egenskaper hos linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner.
Strategier för matematisk problemlösning.

Mer information om kursen på skolverket >>

 

MATEMATIK 2b    
 Block: A  Poäng: 100  Kurskod: MATMAT02b

Förkunskapskrav: Ma 1b.
Matematik 2b bygger på kursen Matematik 1b.

Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
Metoder för beräkningar vid budgetering
Räta linjens ekvation
Linjära ekvationssystem
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
Metoder för beräkningar vid budgetering.
Egenskaper hos andragradsfunktioner
Konstruktion av grafer till funktioner
Statistiska metoder för rapportering av observationer

Mer information om kursen på skolverket >> 


MATEMATIK 3b    
 Block: a + b  Poäng: 100 Kurskod: MATMAT03b

Förkunskapskrav: Matematik 2b eller Matematik 2c.

Ej för dig som läser EK-ekonomi
Kursen ges även som valbar programfördjupning på EK-juridik

Kursen passar dig som vill lära dig mer om matematisk behandling av samband och förändring, algebra och problemlösning.

Kursens syfte och innehåll är att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.

Mer information om kursen på skolverket >>  

 

 MATEMATIK 4    
 Block: A & B  Poäng: 100  Kurskod: MATMAT04

Förkunskapskrav: Matematik 3b eller Matematik 3c.

Kursen passar dig som vill lära dig mer om matematisk behandling av samband och förändring, algebra och problemlösning.

Kursens syfte och innehåll är att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och
bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.

Mer information om kursen på skolverket >>

 

 MATEMATIK SPEC. VEKTORGEOMETRI 
 Block: B  Poäng: 100 Kurskod: MATMAT00S 

Förkunskapskrav: Matematik 3c

Kursen passar dig som ska läsa på universitet med någon teknisk inriktning och ger dig en bra grund inför fortsatta studier i matematik.

Kursens syfte och innehåll Kursens innehåll är fördjupning i linjär algebra och vektorgeometri. Här studeras vektorer i framförallt 2 och 3 dimensioner, hur linjer, plan och rum beskrivs med hjälp av vektorer och så kallade matriser samt hur t.ex speglingar och projektioner görs med hjälp av vektorer.

Mer information om kursen på skolverket.se >>