Moderna Språk

FRANSKA 3 
 Block: A   Poäng: 100   Kurskod: MODFRA03

Franska är ett världsspråk som talas av cirka 300 miljoner människor. Det är officiellt språk i trettiotalet länder, och dessutom officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar. Det är efter engelska det mest studerade språket i världen. Kort sagt: Med kunskaper i franska öppnar sig världen än mer för dig! I våra kurser lär du dig inte bara språket utan får också kunskap om de fransktalande länderna.


Steg 3: I kursen Franska Steg 3 får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i det franska språket. Du kommer att få arbeta med läsförståelse, hörförståelse samt träna på muntlig och skriftlig kommunikation. Du kommer även att få inblickar i de franskspråkiga ländernas kulturer.

FRANSKA 4  
 Block: B  Poäng: 100   Kurskod: MODFRA04

Franska är ett världsspråk som talas av cirka 300 miljoner människor. Det är officiellt språk i trettiotalet länder, och dessutom officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar. Det är efter engelska det mest studerade språket i världen. Kort sagt: Med kunskaper i franska öppnar sig världen än mer för dig! I våra kurser lär du dig inte bara språket utan får också kunskap om de fransktalande länderna.

Steg 4: Kursen bygger på steg 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Du läser bland annat en roman på franska.

SPANSKA 3     
 Block: A   Poäng: 100   Kurskod: MODSPA03

Spanska är idag världens tredje största språk, efter kinesiska och engelska och nära 400 miljoner människor har spanska som modersmål. Visste du att om du pratar spanska kan du kommunicera med nästan 500 miljoner människor världen över? Tänk vilka arbetsmöjligheter det ger dig! Ta chansen att lära dig ett spännande och snabbt växande språk – spanska! I våra kurser lär du dig inte bara spanska utan får också kunskaper om de länder där språket talas.

Steg 3: I kursen Spanska Steg 3 får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i det spanska språket. Du kommer att få arbeta med läsförståelse, hörförståelse samt träna på muntlig och skriftlig kommunikation. Du kommer även att få inblickar i de spanskspråkiga ländernas kulturer.

SPANSKA 4     
 Block: B  Poäng: 100   Kurskod: MODSPA04

Spanska är idag världens tredje största språk, efter kinesiska och engelska och nära 400 miljoner människor har spanska som modersmål. Visste du att om du pratar spanska kan du kommunicera med nästan 500 miljoner människor världen över? Tänk vilka arbetsmöjligheter det ger dig! Ta chansen att lära dig ett spännande och snabbt växande språk – spanska! I våra kurser lär du dig inte bara spanska utan får också kunskaper om de länder där språket talas.

Steg 4: Kursen bygger på steg 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. I kursen läser du skönlitteratur på spanska.

TYSKA 3     
Block: A  Poäng: 100   Kurskod: MODDEU03

Tyska är Europas näst största språk och talas av ungefär 100 miljoner människor. För oss som bor i Sverige är det ett viktigt språk, eftersom Tyskland spelar en stor roll bl.a. för vår handel och turism. Många möjligheter öppnar sig på arbetsmarknaden för den som har kunskaper i tyska.

Ett stort antal ord i svenska och tyska liknar varandra och det gör det lättare att tillägna sig språket. I våra kurser lär du dig inte bara språket utan får också kunskaper om de tysktalande länderna.

Steg 3: I kursen Tyska Steg 3 får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i det tyska språket. Du kommer att få arbeta med läsförståelse, hörförståelse samt träna på muntlig och skriftlig kommunikation. Du kommer även att få inblickar i de tyskspråkiga ländernas kulturer.

TYSKA 4    
Block: B  Poäng: 100  Kurskod: MODDEU04

Tyska är Europas näst största språk och talas av ungefär 100 miljoner människor. För oss som bor i Sverige är det ett viktigt språk, eftersom Tyskland spelar en stor roll bl.a. för vår handel och turism. Många möjligheter öppnar sig på arbetsmarknaden för den som har kunskaper i tyska.

Ett stort antal ord i svenska och tyska liknar varandra och det gör det lättare att tillägna sig språket. I våra kurser lär du dig inte bara språket utan får också kunskaper om de tysktalande länderna.

Steg 4: Kursen bygger på steg 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du läser bland annat en roman på tyska.