Naturkunskap

 NATURKUNSKAP 2  
 Block: A & B  Poäng: 100  Kurskod: NAKNAK02

Ej för dig som läser SA-beteende, SA-samhälle, SA-idrott och ledarskap, HVFRI, HVSTY, NA, TE eller ett yrkesprogram.

Kursen passar dig som vill utveckla ditt språk och dina kunskaper om naturvetenskapens roll i världen. Kursen svarar på nyfikna frågor om både människan och hennes omgivning.

Kursens syfte och innehåll: Naturkunskap 2 går igenom Universums historia med de viktigaste händelserna från Big Bang till nu för att du skall förstå hur allt som du är uppbyggd av som människa har uppkommit och fungerar. Vi tittar också på hur grundämnen, molekyler, ljus och annan strålning påverkar din hälsa, miljö- och hållbar utveckling. Du får lära dig grunderna i den vetenskapliga processen och hur naturvetenskapen påverkat historien. Naturkunskap 2 måste du ha för att komma in på ett stort antal utbildningar där du behöver grundläggande kunskaper om människans byggnad och livsprocesserna.

Naturkunskap 2* är en av behörighetskurserna som krävs för t ex arkitekt, lärare i idrott och hälsa, sjukgymnast, sjuksköterska samt en hel del andra s.k yrkesexamina inom områdesbehörigheterna A3, A6c, A14 och A15.

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2.
*Kurserna Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 samt Etik och människans livsvillkor på VO ersätter Naturkunskap 2.

Mer information om områdesbehörigheter finns på studera.nu.   

Mer information om kursen på skolverket.se >>