Service och bemötande

SERVICE OCH BEMÖTANDE 1
 Block: A  Poäng: 100  Kurskod: SEVSEV01

Ej för dig som läser RL samt HT

Kursen passar dig som är intresserad av att bemöta kunder på bästa sätt i olika servicesituationer. Du kommer genom kursen att få kunskap i hur du anpassar produkter och tjänster efter kundens behov.

Kursens syfte och innehåll: Kursen kommer att ge dig förståelse för hur man marknadsför varor och tjänster genom bland annat skyltning och presentationsteknik. Du får också veta hur du läser av kunders kroppsspråk och veta mer om kulturella skillnader i kommunikationsmönster.

Mer information om kursen på skolverket.se >>