Sociologi

SOCIOLOGI 
Block: B Poäng: 100 Kurskod: SOISOO0

Ej för dig som läser SA-beteende, SA-idrott och ledarskap, SA-räddning och säkerhet eller BF-socialt arbete.

Kursen passar dig som är intresserad av "människan i samhället och samhället i människan", dvs. relationen mellan människan och samhället. Studieområden kan vara identitet, sexualitet,
medier, familjeliv, ungdomskulturer, brottslighet, sociala rörelser, etnicitet, genus och social stratifiering men också hur och varför människors värderingar, relationer och handlingsmöjligheter kan se olika ut. 

Kursens syfte och innehåll. Inom ramen för kursen kommer du förutom en teoretisk förståelse och bas också ges chansen att studera sociala processer, samband och fenomen i samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du som är intresserad av vidare studier på högskola och universitet inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området ges här en god förberedelse.

Mer information om kursen på skolverket.se >>