Webbutveckling

Webbutveckling 1
Block: B Poäng: 100 Kurskod: WEUWEB01

Ej för dig som läser TE inriktning Informations- och medieteknik

Kursen passar dig som är kreativ och vill lära dig att designa och bygga en egen hemsida på Internet.

Kursens syfte och innehåll är att ge kunskap om hur man designar funktionella hemsidor. Du lär dig bl a HTML, CSS, bildhantering och javascript.

Inga förkunskaper krävs.