Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Utbildning / Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA, är det högskoleförberedande programmet för dig som har ett allmänt intresse för samhällsfrågor. SA passar dig som vill förstå samspelet mellan människor och mellan människa och samhälle. På SA lär du dig att kritiskt kunna granska och analysera och du får en bred behörighet för vidare studier.

Utbildningen ger dig kunskaper om hur vårt svenska samhälle fungerar, men du lär dig också hur det kan se ut i andra länder. Utbildningen ger dig även ett historiskt perspektiv så att du med hjälp av det som har hänt tidigare ska kunna förstå det som händer nu och i framtiden.

SA ger dig förutsättningar att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, eftersom du arbetar i större teman med flera ämnen inblandade. Du utvecklar din förmåga att tolka, skriva och argumentera. Du tränar även din förmåga att söka information, bearbeta den och göra ett urval. Du lär dig att tittar på händelser omkring dig på ett mer medvetet sätt, vilket lär dig att bli en kritiskt tänkande samhällsmedborgare. Du använder dig av moderna digitala verktyg och medier för att kunna presentera kunskaperna.

SA erbjuder dig flera inriktningar och profiler

 • Samhällsvetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Beteendevetenskap

  - NIU fotboll

  - NIU inneband

  - Idrott och ledarskap
  - Räddning och säkerhet

Läs mer om dessa i menyn!

Vill du veta mer?

Andreas Zedig

Signatur: ZA

Lärare

Historia, Religion, Filosofi