Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Utbildning / Sommarskola 2019

Sommarskola 2019

Sommarskola anordnas varje sommar för elever på Stagneliusskolan.

Kurser som är tillgängliga att läsa i sommarskolan 2019:

Ma1a, Ma1b, Ma2b
En5, En6
Sv1, Sv2
SVA1, SVA2

Rektor beslutar om vilka kurser som ska erbjudas. Undervisningen kommer endast att genomföras om tillräckligt antal sökande anmäler sig.

Ferieskolan bedrivs 17-20 juni ovh 24-26 juni mellan kl. 08.10 - 12.00.

Salar annonseras senare.

Anmälningsblankett finns på expeditionen och fylls i i samråd med lärare och lämnas på expeditionen senast 2019-06-10.

Anmälningsblankett>>

Kunskapsporten