Sommarskola 2018

Sommarskola anordnas varje sommar för elever på Stagneliusskolan.

Kurser som är tillgängliga att läsa i sommarskolan 2018:

Ma1a, Ma1b, Ma2b
En5, En6
Sv1, Sv2
SVA1, SVA2

Rektor beslutar om vilka kurser som ska erbjudas. Undervisningen kommer endast att genomföras om tillräckligt antal sökande anmäler sig.

Ferieskolan bedrivs i två perioder; 4 dagar i vecka 25 och 3 dagar i vecka 26.
Period 1: 18-21/6 må-to
Period 2: 25-27/6 må-on

Salar:
Engelska
: A3
Svenska: A4
Matematik: A1 och A2

Undervisningen sker mellan kl. 08.10-12.00.
Blanketten lämnas på expeditionen senast 2018-06-11.

Anmälningsblankett>>

Kunskapsporten