Stagneliusskolan / Aktuellt / Ingen utdelning till högskolestipendierna

Ingen utdelning till högskolestipendierna

Publicerad: 2020-09-14 11:57

På grund av negativt resultat i fonderna blir det i år ingen utdelning ur Dahmska fonden eller Samfond 3 till högskolestipendierna.