Stagneliusskolan / Aktuellt / Ingen utdelning till högskolestipendierna

I år ingen utdelning till högskolestipendierna ur Samfond 3 eller Dahmska fonden

Publicerad: 2021-09-23 08:04

På grund av negativt resultat i fonderna blir det i år ingen utdelning till högskolestipendierna ur Samfond 3 och Dahmska fonden.