Stagneliusskolan / Om skolan

Om skolan

Stagneliusskolan är en traditionsrik skola med rötter i 1600-talets gymnasium i Kalmar. Idag har vi ca 1250 elever.

Skolbyggnaden är vackert och centralt belägen vid Fredrikskanskanalen, ritad av Ragnar Östberg och byggd 1933. Den har idag moderna undervisningslokaler med ett stort elevbibliotek och en egen gymnastikbyggnad.

På Stagneliusskolan har vi också en mycket välutbildad och kompetent personal. Genom kontinuerlig kompetensutveckling ser vi till att vår personal följer med i den senaste utvecklingen inom respektive ämnesområde.

På skolan finns en väl utbyggd elevhälsa där skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog/speciallärare ingår.

Du kommer att gå på en skola som är inriktad på internationella inslag i utbildningen, genom exempelvis ett stort språkutbud och genom internationella kontakter som ger dig ett globalt perspektiv på din omvärld.

Vi vill stimulera dig till ett projektinriktat, granskande, kommunikativt och självständigt arbetssätt. Vi vill aktivera dig till elevinflytande. Genom kreativt skapande och kulturupplevelser vill vi utveckla dig som elev.

Vår bredd på inriktningar gör att vi kan erbjuda dig stora valmöjligheter inom Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt
Individuellt specialutformat program (förstärkt), Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation och Försäljnings- och serviceprogrammet för elever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Välkommen hit!

Historik

Från klosterskola till programgymnasium.

Läs mer

Vyer från taket

Se gärna våra bilder tagna från Klocktornet av Jan Magnusson, Kalmar kommun.

Till bilderna