Stagneliusskolan går delvis över till fjärrundervisning

På den här sidan finns all information samlad om Covid-19 i verksamheten.

Information angående distansundervisning från och med 2020-11-12.

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället går vi nu delvis över till fjärrundervisning.

Från och med torsdagen den 12/11 och först och främst till och med den 13/12 gäller följande för Stagneliusskolan:

  • Årskurs 2 och 3 har fjärrundervisning, med undantag av SA18B1 och SA19B1 som har undervisning enligt ordinarie schema.
  • Årskurs 1 har undervisning på plats enligt ordinarie schema.

Elever/grupper som har fjärrundervisning kan vid vissa tillfällen vara på plats på skolan till exempel i samband med examinationer och praktiska moment. Detta bestäms av läraren i samråd med rektor.

Elever som har/ska ha APL är på sin APL-plats och följer de riktlinjer som respektive arbetsplats har.

Ersättning för lunch kommer att betalas ut med 49 kr per dag. Ersättningen kommer att betalas ut som ett engångsbelopp i efterhand. Mer information kommer.

Vänliga hälsningar
Skolledningen