Förlängd fjärrundervisning fram till den 24 januari 2021.

På rekommendation från Regeringen och Folkhälsomyndigheten förlängs beslutet om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund till 24 januari. Detta som en av flera åtgärder för att minska smittspridningen i samhället.

Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller sedan tidigare från den 7 december och nu till och med den 24 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken samtidigt ser Folkhälsomyndigheten en ökad smittspridning bland ungdomar i gymnasieåldern.

De här är undantagna från fjärr- och distansundervisning: 

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogram inkl. språkintrodukion
  • elever som är i övrigt sårbara vid fjärr- eller distansundervsning
  • elever på gymnasiesärskolan
  • elever på AST-enheten

Det tidigare beslutet om lunchbidraget gällde fram till 2020-12-18. Förbundet tittar på andra lösningar gällande skollunch med start i januari.

Mer information får elever från sin skola vid terminsstart.

Besök gärna skolornas hemsidor: