Stagneliusskolan / Om skolan / Covid-19 / Fortsatt kombination av distans- och fjärrundervisning

Fortsatt kombination av distans- och fjärrundervisning

person skriver i en anteckningsbok framför sin dator

Torsdagen den 25 mars 2021 fattade regeringen beslut om att inte förlänga den nationella rekommendation om att gymnasieskolan ska bedrivas via fjärr- och distansundervisning. Närundervisning kommer även fortsatt att kunna kombineras med fjärr- eller distansundervisning för att till exempel förhindra trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, i enlighet med det regelverk som gäller för skolan under pandemin. Det kommer också att vara möjligt att utfärda regionala rekommendationer om fjärr- eller distansundervisning om det krävs på grund av smittskyddsläget. Vuxenutbildningen ska fortsatt bedrivas via fjärr- eller distansundervisning.

De här är undantagna från fjärr- och distansundervisning:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogram inkl. språkintrodukion
  • elever som är i övrigt sårbara vid fjärr- eller distansundervsning
  • elever på gymnasiesärskolan
  • elever på AST-enheten

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer fortsätta att bedriva en kombination av närundervisning och distansundervisning. Kalmarsunds gymnasieförbund har en kontinuerlig dialog med smittskyddsläkaren och kommer utifrån rådande läge fatta beslut om hur undervisningen kommer att organiseras. Flera rapporter har visat att många elever far illa av rådande situation. Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning är betydande, och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa. Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att fortsätta organisera skolverksamheten på ett smittsäkert sätt samt att se till att alla elever får den stöttning som är nödvändigt. Vi behöver alla ta ett fortsatt stort ansvar för att inte öka smittspridningen.

Utifrån rådande smittspridning, och i samråd med smittskyddsenheten och verksamheten, är planeringen en successiv återgång till närundervisning. Gymnasieförbundets bedömning är att det inte kommer att vara aktuellt med full återgång till närundervisning under resterande del av vårterminen. Skolorna har olika förutsättningar när det gäller lokaler och programstrukturer. Det kan därför förekomma variationer utifrån hur och när skolorna återgår helt till närundervisning.

Exakt vilka klasser som ska vara på plats i skolan efter påsklovet meddelas av din skola.