Stagneliusskolan / Om skolan / Covid-19 / Gymnasieskolorna går delvis över till fjärrundervisning

Gymnasieskolorna går delvis över till fjärrundervisning

Publicerad: 2020-11-09 11:26

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället har Kalmarsunds gymnasieförbund gett Stageliusskolan, Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan i uppdrag att se över sina verksamheter och delvis gå över till fjärrundervisning.

Direktionen i Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att gymnasieskolorna ska se över sina verksamheter för att hjälpa länet med att minska smittspridningen och för att avlasta kollektivtrafiken. Det har därför beslutats att gymnasieskolorna delvis ska gå över till fjärrundervisning. Det kommer att bli olika lösningar på olika skolor och program, och omfatta delar av årskurs två och tre. Årskurs ett kommer dock att ha undervisning som vanligt i skolans lokaler.

Beslutet om att delvis gå över till fjärrundervisning gäller eleverna på de högskoleförberedande programmen inom Kalmarsunds gymnasieförbund, med undantag för estetiska programmet och mediainriktningen på samhällsprogrammet som behöver ha sin undervisning i skolan för att kunna genomföra vissa utbildningsmoment. Även yrkesprogrammen kommer att ha sin utbildning i skolans lokaler.

Stagneliusskolan går från och med måndag över till fjärrundervisning för vissa elever och klasser. Tanken är att ha ett upplägg där varje klass har fjärrundervisning varannan vecka. Skolledningarna på Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan tittar på liknande upplägg som kommer att verkställas i mitten på vecka 46.

Beslutet om fjärrundervisning gäller i första hand fram till jullovet.

För mer detaljerad information om ett specifikt program eller klass, var vänlig vänd er till skolan.