Stagneliusskolan / Om skolan / Covid-19 / Stagneliusskolan fortsätter med närundervisning enligt plan

Stagneliusskolan fortsätter med närundervisning enligt plan

Vi fortsätter att bedriva undervisning som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning. Närundervisningen fortsätter enligt gällande plan från den 1 februari.

Vi tar in en årskurs per vecka där vi prioriterar årskurserna i följande ordning: åk 3, åk 2 och åk 1, enligt schema nedan.
Observera att det är en preliminär planering som kan komma att ändras.

V.12 Åk 2
V.13 Åk 1
V.14 Påsklov
V.15 Åk 3
V.16 Åk 2
V.17 Åk 1
V.18 Åk 3
V.19 Åk 2
V.20 Åk 1
V.21 Åk 3
V.22 Åk 2
V.23 Åk 1

Det är viktigt att ni som elever håller koll på ert schema för att se vilken sal ni ska vara i.
Det är planerat två salar per klass och tanken är att samtliga lektioner under dagen genomförs i dessa salar för att undvika onödiga förflyttningar.