Stagneliusskolan / Om skolan / Covid-19 / Viktig information om hanteringen av Covid-19 i skolverksamhet från den 20/10

Viktig information om hanteringen av Covid-19 i skolverksamhet från den 20/10

Under vecka 43 deltog vi, tillsammans med andra skolenheter i länet, i ett möte med Länsstyrelsen i Kalmar län. Mötet handlade om hanteringen av Covid-19 i skolverksamhet.

Hittills har smittspridningen i Kalmar län varit förhållandevis låg men man ser nu att antalet konstaterade Covid-19-fall ökar ganska jämt över åldersgrupperna.
För att undvika smittspridning vill vi påminna om vikten av att alla tar eget ansvar genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill särskilt trycka på följande:

  • Information kring Covid-19 kommer att delges via mejl och via skolans hemsida - håll koll på dessa informationskanaler!
  • Fortsätt tvätta händer och använd handsprit!
  • Träffas inte i större sammanhang utanför skoltid, t ex större fester, då det är konstaterat att smitta har spridits vid sådana tillfällen.
  • Vid minsta symptom på sjukdom - stanna hemma och testa dig för Covid-19 via 1177.se (OBS! Se till att skaffa e-legitimation om du inte redan har gjort det!)
  • Vid bekräftat sjukdomsfall av Covid-19 i familjen - stanna hemma. Isolering i hemmet gäller 7 dagar från det att man hittat bekräftat fall i familjen. Därefter ska man vara uppmärksam på symptom i ytterligare 7 dagar.
  • Vid konstaterad smitta i hemmet eller om du själv är smittad - kontakta din lots/mentor snarast.

Vid konstaterad smitta kommer vi informera enligt följande:

  • Berörd klass får information från ansvarig rektor om att ett eller flera konstaterade fall finns i klassen.
  • Rektor informerar lärare som undervisar i klassen om att konstaterade fall finns.
  • Allmän information om att konstaterad smitta finns på Stagneliusskolan ges till elever och personal på skolan.
  • I den information som går ut namnges aldrig vem som är smittad.

Med vänliga hälsningar
Skolledningen på Stagneliusskolan