Stagneliusskolan / Om skolan / Försäkringar

Försäkringar

Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector försäkring för alla elever samt en tjänstereseförsäkring genom Europeiska ERV för anställda och elever vid resor i skolans regi.
Gymnasieförbundet har också en försäkring för tillfälliga besökare till organisationen. Försäkringen omfattar bl.a. sjukdom och olycksfall.

Klicka på försäkringsbreven till höger för att läsa mer.