Stagneliusskolan / Om skolan / Kunskapsporten

Kunskapsporten

En portal för elever som går på Stagg, deras föräldrar samt personal.

Här finnas information om vad som händer på skolan, olika scheman, kalender med mera.

Gå vidare till Kunskapsporten>>