SSI

Samarbete med Linnéuniversitetet: Socioscientific Issues (SSI)

Läsåret 2010 genomfördes en kurs om SSI med naturkunskapämneslaget där lärarna fick lära sig om och hur undervisning går till genom SSI samt vad det ger för vinster för eleverna.

SSI betyder ungefär naturvetenskapliga dilemman, naturvetenskap i ett samhällsperspektiv eller för samhället. Ett exempel är kärnkraftens vara eller icke vara. Vad talar för kärnkraft och vad talar emot kärnkraft? Eleverna får bilda en uppfattning om, diskutera, se frågan ur olika perspektiv såsom personligt, ekonomiskt, naturvetenskapligt, miljö och moraliskt perspektiv för att sedan kunna ta beslut om vi ska ha kärnkraft eller inte. Eleverna lär sig att sätta naturvetenskap i perspektiv till annat och förståelsen för komplexa frågor ökar genom att de får fundera och diskutera olika val och se möjliga konsekvenser av ett val. Vidare lär eleverna sig att förstå sitt och andras sätt att resonera och de utvecklar sin argumentationsteknik.

SSI projektet har under 2011 och 2012 fortsatt genom klassrumsundersökningar och intervjuer av såväl lärare som elever där två lärares undervisning (genom SSI arbetssättet) studeras av forskare från Linnéuniversitetet. Studierna kommer sedan att mynna ut i en avhandling om SSI som undervisningsmetod och hur elevernas förståelse för naturvetenskap utvecklas genom detta arbetssätt.

De lärare som jämförs är:
Dan Frendin (Naturkunskap) och Daniel Åkerblom (Naturkunskap och geografi)

Docent Mats Lindahl Linnéuniversitetet:

Läs mer på Linneuniversitets hemsida>>

Vill du veta mer?

Daniel Åkerblom

Signatur: ÅD

Lärare

Naturkunskap, geografi

Dan Frendin

Signatur: FD

Lärare

Naturkunskap, geografi

070-296 05 99

Kontakt på Linneuniversitetet