STÄVA

Projektet STÄVA drivs på skolan och är en förkortning på projektets mål, att stärka elevers välmående i skolan.

Fokus är på din egenkontroll, d.v.s. din förmåga att hantera olika situationer som du ställs inför. Att ha en hög egenkontroll skapar i sin tur ett bättre välmående med mindre stress och ångest, vilket i sin tur kan leda till ökad motivation och bättre studieresultat.
Den inre egenkontrollen syftar på din förmåga att planera, prioritera och strukturera. Denna del kan du själv styra och ha kontroll över. Du kan alltså äga din egenkontroll! Vi som lärare kan vägleda och stötta dig i detta genom att ge förslag på hur den inre egenkontrollen kan stärkas. Den yttre kontrollen syftar istället på din känsla av att kunna påverka miljön runt omkring.

Se instagramkontot egenkontroll

Ta gärna en titt på vår video:

bild på film klipp


Classroom

Tips och information hittar du i Classroom.

Åk 1: mvhqqb
Åk 2: g6fjkc
Åk 3: kusw7

Våra kontaktuppgifter

Camilla Ahlström

Signatur: AC

Lärare

Psykologi, sociologi och religion

Maria Prim

Signatur: PM

Lärare

Samhällskunskap, psykologi