Stagneliusskolan / Om skolan / Projekt / Den digitala naturkunskapen

Den digitala naturkunskapen

I över ett år har ämneslaget i naturkunskap haft ett utvecklingsprojekt som gått ut på att utforska hur man kan använda digitala verktyg i undervisningen för att underlätta det dagliga arbetet och undervisningen. Projektet har dokumenterats i en blogg som fylls på med erfarenheter och lärdomar allt eftersom projektet utvecklas.

Du kan läsa bloggen på: www.dendigitalanaturkunskapen.blogspot.com

Se även slutredovisningen för vårt projekt här>>

Vill du veta mer?

Dan Frendin

Signatur: FD

Lärare

Naturkunskap, geografi

070-296 05 99

Daniel Åkerblom

Signatur: ÅD

Lärare

Naturkunskap, geografi