Stagneliusskolan / Om skolan / Studieekonomi / Anslutningsbidrag

Anslutningsbidrag

Där inget kollektivt färdmedel finns att tillgå, eller om eleven har minst 6 km till hållplats för kollektivt färdmedel, kan ett kontant resebidrag beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag. När inget kollektivt färdmedel finns att tillgå beviljas hela resvägen till skolan/APL. När det är minst 6 km till hållplatsen så beviljas endast resväg upp till närmsta anslutning till kollektiv trafik. Schablonvärdet för bidraget utgår från den skattefri milersättningen (18,5 kr/mil år 2020) som ersättningsgrund för de kontanta resebidragen, beloppstak på 1/30 av prisbasbeloppet