Stagneliusskolan / Om skolan / Studieekonomi / Busskort/Terminskort

Busskort/Terminskort

Elev som har minst 6 km färdväg mellan hemmet och skolan har rätt till busskort till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Vad behöver du göra för att få ett busskort?
Ansökan om busskort ska lämnas in till den gymnasieskola som du har blivit antagen till. Blankett för  "Ansökan om busskort".

Bor du utanför Kalmar kommun?
Om du inte bor i Kalmar kommun så kontaktar du den kommun där du är folkbokförd för att få hjälp med busskort/terminskort. 

Undantag på krav att inkomma med ansökan om busskort;
Elever på Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan som har mer än 6 km färdväg mellan hemmet och skolan, behöver ej inkomma med ansökan om busskort. Elever som har mer än 6 km mellan folkbokföringsadress och busshållplats kan söka kontant resebidrag.

Elever som har mer än 6 km mellan folkbokföringsadress och busshållplats kan söka kontant resebidrag. Berörda elever på Jenny Nyström, Lars Kagg och Stagneliusskolan måste i dessa fall inkomma med ifylld blankett avseende kontant resebidrag.

Försäkran om stadigvarande boende hos båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad.

Har du rätt till busskort? Klicka på bilden nedan och mät. 

 

Bortappande/Glömt

Om eleven har glömt sitt busskort så delas inte något tillfälligt ut. Om eleven har tappat bort sitt busskort så tas en avgift ut av 200 kr för nytt kort.

Mer information på KLT:s hemsida.

Har du rätt till busskort?

Mät din skolväg här!