Stipendier

Här presenteras några av de fonder och stipendier som går att söka om man har studerat eller studerar vid några av förbundets skolor.

Inga högskolestipendier 2021

På grund av negativt resultat i fonderna blir det i år ingen utdelning ur Dahmska fonden eller Samfond 3 till högskolestipendierna.