Stagneliusskolan / Om skolan / Studieekonomi / Stipendier / Axel och Sofia Alms stiftelse

Axel och Sofia Alms stiftelse

Publicerad: 2012-09-24 23:29

Axel och Sofia Alms stiftelse avser att dela ut stipendier till behövande unga som studerar vid gymnasium eller bedriver motsvarande folkhögskolestudier.

Ansökan görs under höstterminen årligen. För ansökningsdatum se länken.