Stagneliusskolan / Om skolan / Studieekonomi / Stipendier / Sällskapet Ölänningarna

Sällskapet Ölänningarna

Publicerad: 2013-08-20 08:12

Stipendium för öländska ungdomar.

Stipendiet är för närvarande på 5000 kroch kan sökas av ungdomar under 25 år, mantalsskrivna på Öland eller med öländsk bakgrund. Sökanden bör inte ha fast arbete eller bedriva egen företagsamhet. Stipendiet kan användas för utbildning utanför ordinarie skolsystem, till kursavgifter, resebidrag eller aktivitet som har med utbildning eller förkovran att göra inom kultursektorn i vid mening.

Ansökan skall innefatta personuppgifter, beskrivning av hur stipendiet är tänkt att användas, sökandes utbildning och inriktning, enkel kostnadsberäkning av den planerade aktiviteten, tidplan för genomförande samt gärna intyg av lärare, utbildningsledare eller annan betrodd person. Ange tydligt namn, adress, telefonnummer samt helst även e-postadress.

Ansökan sänds till Sven-Erik Karlsson, Emanuel Birkes väg 6, 4 tr, 144 30 Rönninge och skall vara poststämplad senast den 29 september 2013.

Inkomna ansökningar bedöms av en kommitté på tre personer inom Sällskapet Ölänningarna (se nedan). Gruppen avger förslag till Sällskapets styrelse, som utser stipendiat. Beslutet tas i mitten av oktober och meddelas snarast därefter samtliga sökanden skriftligen eller per e-post. Beslutet kan inte överklagas.

Frågor kring stipendiet besvaras av
Sven-Erik Karlsson 08/7713238 eller 070/5476561
e-post: This is an email address
Anders Thernström 070/4411667, e-post: This is an email address
Mikael Lindahl 070/5918696, e-post: This is an email address

Välkommen med din ansökan!

Stockholm i augusti 2013
Sällskapet Ölänningarna