Stagneliusskolan / Om skolan / Studieekonomi / Stipendier / Samfond 3 och Dahmska fonden

Samfond 3, Dahmska fonden

Publicerad: 2012-09-15 08:03

Studerande vid universitet och högskolor, som avslutat sin utbildning vid någon av Kalmar kommuns gymnasieskolor, kan erhålla stipendier ur fonderna Samfond 3 och Dahmska fonden.
Ansökningsblanketter finns till höger på sidan.

Följande principer är vägledande för utdelning:

• Stipendier avser första utbildning - alltså inte en andra utbildning eller vidareutbildning.
• Den studerande ska vara född inom Kalmar kommun, av sökande till Samfond 3 kan en person undantas från den regeln.
• Den studerande ska ha tagit poäng enligt normal studietakt.
• Den studerande ska vara inskriven vid svenskt universitet/högskola. Studier utomlands räknas, om de ingår i den svenska utbildningen.
• Stipendier utdelas ej under utbildningens första år respektive sista termin.
• Stipendierna fördelas mellan olika typer av utbildningar; äldst i utbildning prioriteras.
• Ansökningshandlingarna måste vara kompletta för att beaktas.

Ansökningshandlingarna, som kan gälla båda stipendiefonderna, ska omfatta:

• Personbevis
• Kortfattad redogörelse för hittills bedrivna studier med angivande av studiemål och beräknad tid för avläggande av examen.
• Originalintyg/bevittnad kopia av intyg från universitet/högskola om att studier bedrivs under terminen.
• Original/bevittnad kopia av registerutdrag som visar avklarade kurser med summan av avklarade poäng framräknad.
• Uppgift om hittillsvarande inkomst under nuvarande kalenderår, undertecknad med försäkran på heder och samvete.
• Bevittnad kopia av avgångsbetyg från gymnasieskola i Kalmar.
• Sökande skall särskilt ange att han/hon är född inom Kalmar kommun, samt styrka detta med personbevis.

Ansökningsperiod: September-oktober månad årligen

Den undertecknade ansökan ska senast den 31 oktober vara oss tillhanda.
Ansökan skickas till:

Stipendienämnden Stagneliusskolan
Box 824
391 28 Kalmar