Stagneliusskolan / Om skolan / Studieekonomi / Stipendier / Växjö stifts samstiftelse för studerande

Växjö stifts samstiftelse för studerande

Publicerad: 2015-01-22 08:10

Stipendiet delas bland annat ut till elever i avgångsklass vid gymnasieskolor i Växjö, Jönköping och Kalmar som har tänkt sig en humanistisk eller teologisk inriktning på sina fortsatta studier.

Ansökningar ska innehålla intyg om inskrivning vid teologisk fakultet samt personbevis.

Information finns på även på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/växjöstift - verksamhet

För ansökan se länken till höger.