Staggs bokprojekt 2019

Läsårets bokprojekt för årskurs 1. På Stagneliusskolan tror vi på litteraturens kraft att utveckla och berika människor.

Vi tror på den gemensamma läsningen och boksamtalet som öppning till olika världar. Stagneliusskolans läsande förebilder är idag inte enbart svensklärare och bibliotekarier utan andra ämneslärare, speciallärare, kuratorer och rektorer.