Läsårets bokprojekt för årskurs 1

 

Vi tror på den gemensamma läsningen och boksamtalet som öppning till olika världar. Stagneliusskolans läsande förebilder är idag inte enbart svensklärare och bibliotekarier utan olika ämneslärare, kurator och skolsköterska. Eleverna i årskurs 1 har under en dag haft boksamtal i grupper över programgränserna och därefter skrivit uppsats om relationer, identitet och utanförskap.
Svensklärarna och bibliotekarierna vill tacka alla som ställer upp för läsningen på Stagneliusskolan.