Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Bokprojektet

Bokprojektet

Den 31/1 genomfördes bokprojektet för alla elever i årskurs 1.

 

Projektet inleddes med att bibliotekarierna, Emelie och Richard, kom ut i klasserna och presenterade ett antal skönlitterära böcker. Eleverna valde därefter en bok som de fastnade för. Böckerna blev också deras egna, en present i läsningens tecken. Efter ett antal veckors läsning, boklogg och undervisning kopplad till bokläsningen, blev det dags för boksamtal och uppsats under en heldag.
På förmiddagen delades alla elever upp i olika grupper, över programgränserna, och tillsammans med en samtalsledare diskuterades böckerna. Samtalsledarna var svensklärare och bibliotekarier, men även andra ämneslärare och kuratorer var med och blev viktiga läsande förebilder i sammanhanget. Under boksamtalen utgick eleverna från citat och reflektioner de skrivit under läsningen. Citaten rörde sig kring tre teman; "ung idag", "relationer" och "ont och gott". Här blev det fokus på att göra textkopplingar, d v s att elever formulerar egna tankar med utgångspunkt i boken de läst, i berättelsen, men relaterar innehållet i berättandet till samhället, till världen och till sig själva. Berättelsen blir något större och mer allmänmänsklig. Samtalen har som syfte att eleverna lär av varandra och tar del av varandras olika tankar och funderingar kring boken de har läst. Boksamtalen är därför en viktig grund att stå på inför skrivandet på eftermiddagen. Uppsatsämnena handlade om de tre teman som diskuterats under boksamtalen.

Svensklärarna och bibliotekarierna på Stagneliusskolan