Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Diplomerade skolcoacher

Diplomerade skolcoacher

Viktoria Fernstedt Westberg och Ulrika Bergenfeldt blev i december 2020 diplomerade skolcoacher.

 
Sedan hösten 2019 har de deltagit i Skolcoachernas "Professional Coach Training Program". Som en del av sina tjänster coachar Viktoria och Ulrika lärare på Stagneliusskolan i syfte att bidra till en professionell yrkesutveckling. Coachning kan handla om att utveckla sin undervisning, sitt ledarskap eller fördjupa sitt didaktiska kunnande. Lektionsobservation erbjuds som en möjlighet i en coachningprocess.